Pokročilí

A jdeme více do hloubky...

Pokud jste absolvovali Základní seminář Vítězného dechu, osvojili jste si techniku pomocí které můžete léčit a čistit své tělo a mysl po celý život.
Důležité je především tuto techniku pravidelně praktikovat. Na základní seminář navazují další semináře, které je možné absolvovat a proniknout tak hlouběji do praxe. Zde se dozvíte jaké.

Krija

Krija je tří-hodinové cvičení pod vedením učitele, určené pouze pro ty, kteří již absolvovali Základní seminář. Krija se skládá z cvičení jógy, praktikování techniky Vítězného dechu a během Krija učitel žákům předává i znalosti. Absolvování Krija je velmi důležité - cvičení ve skupině a pod vedením učitele má silnější účinek než cvičení doma. Během Krija také studenti mohou učiteli pokládat otázky.

Krija se koná pouze tehdy, pokud je v tabulce přihlášeno alespoň 10 studentů.

Cena:  500 Kč / doba trvání 3h.

Krija, Vítězný dech
Velka Krija, Vítězný dech.
Velka Krija, Vítězný dech.

Velká Krija

Samotným žitím člověk opotřebovává své tělo i mysl. Jednou za čas je proto potřeba dopřát mu větší očistu. Právě k tomu slouží Velká Krija. Velká Krija probíhá ve větší skupině než "klasická" Krija a pořádá se alespoň jednou ročně. Právě za tuto dobu je důležité dopřát tělu a mysli větší očistu. Vedení učitele a větší skupina studentů větší očistu umožňuje. Gana ráda přirovnává Velkou Krija k autoservisu: "Jako auto potřebuje jednou za půl roku do servisu, stejně tak i naše tělo a mysl potřebuje, abychom mu dopřáli jednou za čas důkladnější údržbu."

Velká Krija trvá zhruba čtyři hodiny a skládá se z jógy, Vítězného dechu a meditace. V podvečer následuje ještě další meditace a společný program.

Velká Krija má oproti Krija větší význam ještě v jedné rovině. Je totiž důležitá nejen pro účastníky akce, ale i pro okolí. Během tohoto cvičení totiž neočišťujeme pouze sebe, ale pomáháme skrze meditace čistit i naše okolí.

Velká Krija je také místem vzájemného poznávání a seznamování. Vítáni jsou i členové vaší rodiny – partneři, děti,.. Ti, kteří neabsolvovali Základní seminář se mohou, v případě zájmu, zúčastnit večerní meditace.

Cena semináře: 990 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele)

Meditace

"Meditace probouzí mozek, slouží celému našemu tělu a duši. Meditace je mysl, která setrvává v přítomnosti. Je to mysl bez vzteku, bez pochybností a bez jakýchkoliv nadějí. Je to mysl oproštěná od myšlenek. Pouze během meditace se mysl dostává do stavu své přirozenosti. V meditaci je důležité se soustředit. Soustředění představuje zklidnění se, vnímání všeho vyššího a zažívání štěstí z přítomnosti." Gantulga Ganjuur

Cílem celodenních a vícedenních meditací je prohloubit znalost a umění meditace. Jednodenní meditace se může zúčastnit každý. Třídenní a sedmidenní meditace se můžete zúčastnit pouze v případě, že jste již absolvovali Základní seminář.
Na semináři budu probíhat různé meditace: od klasických meditací v sedě, až po pohybové meditace a meditace v přírodě. Je proto dobré si sebou vzít kromě čistého oblečení na každý den, i teplé oblečení pro pobyt venku.

CENA

1 denní meditace: 990 Kč

3 denní meditace: 3 300 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele)

7 denní meditace: 7 680 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele)

Meditace, Vítězný dech
Meditace, Vítězný dech
Pokračovací seminář, vítězný dech
Pokračovací seminář, vítězný dech

Pokračovací seminář

Absolventi Základního semináře mají možnost své dovednosti prohloubit a rozšířit pomocí Pokračovacího semináře. Tento kurz je celodenní a trvá pět dnů (většinou středa až neděle). Pokračovací seminář se koná maximálně jednou za rok.

Technika Vítězného dechu se na Pokračovacích seminářích probírá více do hloubky. Jdeme více k podstatě věcí, dotýkáme se kořenů problémů       a traumat, ale i našeho vlastního bytí. Série cviků Vítězného dechu se navíc rozšiřuje o nové cviky, které pomáhají očistit Auru a posílit Životní energii.
Součástí Pokračovacích seminářů jsou také meditace. 
Díky kombinaci Vítězného dechu, meditací, vedení učitele
a intenzitě výuky, se absolventi kurzu dokážou doslova vymrštit dál ve své očistě a duchovním vývoji
. Při domácím cvičení by taková očista zabrala dlouhé měsíce úsilí.

Semináře probíhají od brzkého rána do večerních hodin. Každý den se cvičí jóga, praktikuje Vítězný dech, účastníci prochází pod vedením třemi meditacemi denně a v mezičase se věnují aktivitám, které slouží k rozproudění získané/uvolněné energie. Během celé doby je zajištěná speciálně zvolená vegetariánská strava, která podporuje očistný proces.

Jelikož je seminář celodenní a navíc několikadenní, je i náročnější než Základní seminář. Jeho absolvovaní tak stojí nemalé úsilí a silnou vůli. Nicméně jak Vám jistě absolventi tohoto kurzu potvrdí, ta „trocha“ námahy Vám přinese nečekané výsledky.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Pokračovacího semináře I. se můžou účastnit jen absolventi Základního semináře. Pokračovacího semináře II. se mohou zúčastnit jen absolventi Pokračovacího semináře I.
  • Semináře je vhodné absolvovat opakovaně (do meditací se dokážeme plně vnořit a plně je prožít a pochopit až po opakovaném praktikování pod vedením).
  • Semináře jsou pětidenní (nejčastěji středa – neděle). Ve středu se začíná společným obědem ve 12:00, v neděli se končí snídaní.
  • Seminářů se může účastnit maximálně 20 lidí. Lektorka se účastníkům věnuje individuálně, ale pracuje i s celou skupinou.
  • Je nutné se účastnit vždy celého semináře.

CO S SEBOU

Pohodlné oblečení na cvičení (na každý den čisté), podložku na cvičení, polštářek na sezení/ podsedák, lehkou přikrývku, papírové kapesníčky, přezůvky, pastelky, papíry, oblečení vhodné pro pohyb venku – ve kterém se nebudete bát, že se ušpiníte.

CENA

Cena: seminář – 7 330 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a najdete jí v kalendáři u dané akce).

Pro přihlášení je potřeba poslat zálohu 3000 Kč. Číslo účtu pro zaslání zálohy je 1022337303/5500. Jako variabilní symbol uveďte datum zahájení semináře, do zprávy pro příjemce pak své jméno. Pro více informací kontaktujte: viteznydech@gmail.com

Pokračující seminář, Vítězný dech.
Pokračující seminář, Vítězný dech.

Další semináře

Kdo jsem?

Mnoho z nás má celý život pocit, že jeho úkolem je hledat na tomto světě štěstí. Když se nás však někdo zeptá, co je vlastně to naše pravé štěstí, co je naším cílem, často zjistíme, že najít správnou odpověď není úplně jednoduché. Ve skutečnosti totiž člověk stále hledá sám sebe. To pravé štěstí je uvnitř nás samých. Když ucítíme klid na duši a hluboké ticho, znamená to, že jsme našli sami sebe.

Během společně stráveného víkendu nás čeká několik meditací a dalších aktivit, během kterých se budeme moci ponořit sami do sebe, naslouchat svému tělu a hlavně vnímat sami sebe. Seminář je víkendový.

S sebou je nutné vzít:

  • psací potřeby a pastelky
  • podložku na meditaci
  • pohodlné oblečení pro meditace v budově a teplé pro pobyt v přírodě

CENA: seminář 3 300 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele)

Pro přihlášení je potřeba současně poslat zálohu 1000 Kč.
Číslo účtu pro zaslání zálohy je 1022337303/5500. Jako variabilní symbol uvádějte datum zahájení semináře, do zprávy pro příjemce své jméno. Pro více informací kontaktujte: viteznydech@gmail.com.

Kdo jsem? Vítězný dech
Jak být v souladu s vesmírem. Vítězný dech.

Jak být v souladu s vesmírem

Vedle očisty těla a mysli se učíme hledat své místo ve vesmíru a společnosti a také prohlubujeme dovednost vnímat své okolí a blízké.

Na semináři „Kdo jsem“ můžeme proniknout do naší podstaty, uvědomit si skutečný zdroj našeho bytí a mnohost forem v kterých se bytí projevuje.
Seminář „Jak být v souladu s Vesmírem“ nám zase ukazuje naši provázanost s ostatními lidmi a jejich úlohu v našem životě.

Život dnes vnímáme hodně skrze vnější svět a smysly. Abychom se naší pozorností dokázali vrátit dovnitř – ke své podstatě – obklopil nás Bůh (příroda/vesmír) lidmi.     V ostatních lidech se nám zrcadlí naše myšlení, naše emoce, naše ego, naše potřeby, naše strachy, atd. Vnější svět nám zprostředkovává obraz naší aktuální životní situace. Skrze vnější vesmír a ostatní lidi proto můžeme lépe pochopit, kde se zrovna nacházíme a co se s námi děje.

Během semináře „Jak být v souladu s Vesmírem“ se učíme vnímat sebe sama skrze své okolí a blízké. Seminář nám umožňuje pochopit naše vztahy a ukazuje nám,   proč se v životě obklopujeme konkrétními lidmi. Tento seminář nám v důsledku také pomáhá lépe pochopit svůj vztah k sobě samé(mu). Cílem však není jen porozumění, ale především prožitek a možnost své vztahy pročistit a proměnit je v ryzí lásku, porozumění a soucit k sobě i k ostatním.

Seminář „Jak být v souladu s Vesmírem“ je vzácný, neboť probíhá jednou za 4 roky. Trvá 4 dny, od rána do večera. 
 

CENA:  seminář 5 550 Kč + ubytování a strava (cena ubytování se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele)


Warning: Undefined array key "webform_id" in /data/web/virtuals/314353/virtual/www/domains/viteznydech.com/wp-content/plugins/smartemailing/src/Widgets/WidgetWebform.php on line 26