Začínáme s Vítězným dechem a meditacemi.

Každý nováček musí projít základním seminářem, aby mohl pokračovat v dalších kurzech, kde se bude seberozvíjet. 

Dech je zázračný dar

Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury napříč různými náboženstvími připisují dechu velký význam. Dech je zde považován za něco víc, než pouhou výměnu vzduchu.

Vědomě prováděná dechová cvičení mají prokazatelně stupňující uzdravující a harmonizující účinky na naše tělo i psychiku. Metoda Vítězného dechu pomáhá zbavit se stresu, napomáhá pročištění organismu, významně pomáhá při fyzických či psychických obtížích a je cestou k poznání pravdy a sebe sama.

Proč dech?

My dech chápeme velice zjednodušeně, jen jako výměnu vzduchu. Dýchání ale ve skutečnosti představuje zcela unikátní fenomén. 

Prostor, který nás obklopuje, je naplněn
pránou, univerzální životní energií.
Člověk tuto základní kosmickou energii přijímá různými způsoby, v nejčistší podobě prostřednictvím dýchání.

Mezi nádechem a výdechem probíhá celý život.


Warning: Undefined array key "webform_id" in /data/web/virtuals/314353/virtual/www/domains/viteznydech.com/wp-content/plugins/smartemailing/src/Widgets/WidgetWebform.php on line 26