V dechu jsou ukryta tajemství všech tajemství.

Proč dech?

My dech chápeme velice zjednodušeně, jen jako výměnu vzduchu.
Dýchání ale ve skutečnosti představuje zcela unikátní fenomén.
Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii přijímá různými způsoby, v nejčistší podobě prostřednictvím dýchání. Slovo „prána“ je  možné překládat jako dech. Prostřednictvím dechu jsme tak přímo spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by nic neexistovalo.

Naše tělo tvoří buňky, ty vyživuje primárně kyslík. Bez něj naše buňky vydrží maximálně dvě minuty. Kyslík je nezbytný pro všechny tělesné procesy. Sami nedokážeme řídit fungování žaludku, střev, jater a srdce svým vědomím. Ale to, jak dýcháme můžeme změnit kdykoliv. A v tom je právě ukryto tajemství dechu: jelikož dech propojuje celé tělo, a my současně dokážeme měnit jeho rytmus, můžeme skrze něj ovlivňovat všechny buňky a v podstatě i každičký náš orgán. To jak dýcháme, přímo ovlivňuje kvalitu našeho zdraví.

Dýchání je kromě těla i úzce propojené s myslí. Naše mysl určuje podobu dechu. Někdy dýcháme sevřeně, těžkopádně, zkráceně, násilně, povrchně anebo třeba neklidně. A pokud takhle dýcháme každý den, celý měsíc anebo dokonce celý život – jaká pak bude naše osobnost, jaké budou naše vztahy a životní osudy? Když však dech zklidníme a prohloubíme, začne se měnit naše nálada, časem i myšlení, osobnost a při pravidelném praktikování se do určité míry začne měnit i náš osud.

V dnešní době dýcháme pouze povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba jen z deseti procent. Špatné dýchání je proto příčinou mnoha fyzických či psychických obtíž 

Vítězný dech

Vítězný dech představuje prastaré učení, které se praktikovalo už ve starém Tibetu a Mongolsku pod názvem „Tajné nauky“. Toto prastaré učení bylo novodobými učiteli přizpůsobeno tak, aby bylo srozumitelné a přístupné dnešním lidem.

Vítězný dech představuje sestavu několika cviků. Na Základním semináři se učí čtyři techniky (Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů). Tyto cviky se provozují nepřetržitě od pradávných dob a díky Lámům se nám zachovaly až dodnes. Během cvičení „Vítězného dechu“ se využívá udžej dech (v překladu Vítězný dech), v Čechách známější jako dech udžžají.

Jednotlivé cviky Vítězného dechu jsou sestaveny tak, aby vedly k co nejefektivnějšímu využití kapacity plic. Během cvičení Vítězného dechu se naplňuje celé tělo kyslíkem a energií.  Díky cvičení se naše tělo zbavuje nastřádaných nečistot, obnovují se a omlazují. Pomocí Vítězného dechu zklidníme mysl, řeč a tělo. 

Vítězný dech představuje jedinečnou sestavu dechových cviků, které umožňují z těla uvolnit potlačované emoční bloky a přítomné napětí. Cvičením očišťujeme organismus, udržujeme a navracíme psychické i fyzické zdraví. 

Abyste se naučili techniku Vítězného dechu, je potřeba absolvovat Základní seminář. 

Kurzy a semináře vede

Gantulga Ganjuur

Gana se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří Lámové. U ní samotné se od dětství začaly projevovat nadání pro duchovní činnost a léčitelství.
Rodina ji na této cestě pomáhala a podporovala. Gana má spoustu učitelů, nicméně za svou největší učitelku považuje svou maminku.
V Čechách Gana vystudovala Karlovu univerzitu. Poté se nějaký čas věnovala podnikání (Moira)
a souběžně s tím učila lidi dechovým cvikům. Gana do Čech přinesla učení, které po dlouhá staletí představovalo tajné nauky Lámů, a rozhodla se jej předávat zdejším žákům pod názvem „Vítězný dech“.

Gana pomáhá pronikat do tajemství dechu a meditace. 
Vede pravidelné semináře v mnoha městech a její studenti se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. 


Warning: Undefined array key "webform_id" in /data/web/virtuals/314353/virtual/www/domains/viteznydech.com/wp-content/plugins/smartemailing/src/Widgets/WidgetWebform.php on line 26