V dechu jsou ukryta tajemství všech tajemství.

Proč dech?

My dnes dech chápeme velice zjednodušeně, jen jako výměnu vzduchu.
Dýchání ale ve skutečnosti představuje zcela unikátní fenomén.
Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii přijímá různými způsoby, v nejčistší podobě prostřednictvím dýchání. Sanskrtské slovo prána je proto také možné překládat jako dech. Prostřednictvím dechu jsme tak přímo spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by nic neexistovalo.

Naše tělo tvoří buňky, ty vyživuje primárně kyslík. Bez něj naše buňky vydrží maximálně dvě minuty. Kyslík je nezbytný pro všechny tělesné procesy. My nedokážeme řídit fungování žaludku, střev, jater a srdce svým vědomím, že ne? Ale to, jak dýcháme můžeme změnit kdykoliv, že? A v tom je právě ukryta nesmírná hodnota dechu: jelikož dech propojuje celé tělo, a my současně dokážeme měnit jeho rytmus, můžeme skrze něj ovlivňovat všechny buňky a v podstatě i každičký náš orgán. To, jak dýcháme, proto přímo ovlivňuje kvalitu našeho zdraví.

Dýchání je kromě těla i úzce propojené s myslí. Naše mysl určuje podobu dechu.
Někdy dýcháme sevřeně, těžkopádně, zkráceně, násilně, povrchně anebo třeba neklidně.
A pokud takhle dýcháme každý den, celý měsíc anebo dokonce celý život – jaká pak bude naše osobnost, jaké budou naše vztahy a životní osudy? Když však dech zklidníme
a prohloubíme, začne se měnit naše nálada, časem i myšlení, osobnost a při pravidelném praktikování se do určité míry začne měnit i náš osud.

V dnešní době dýcháme pouze povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba jen z deseti procent. Špatné dýchání je proto příčinou mnoha fyzických či psychických obtíží. 

 

Vítězný dech

Vítězný dech představuje prastaré védské učení, které se praktikovalo už ve starém Tibetu, Mongolsku a Indii pod názvem „Tajné nauky“. Toto prastaré učení bylo novodobými učiteli modifikováno tak, aby bylo srozumitelné a přístupné dnešním lidem.

Vítězný dech představuje sestavu několika cviků. Na Základním semináři se učí čtyři techniky (Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů). Tyto cviky se provozují nepřetržitě od pradávných dob a díky Lámům se nám zachovaly až dodnes. Během cvičení „Vítězného dechu“ se využívá jógový udžej dech (v překladu Vítězný dech), v Čechách známější jako dech udžžají.

Soustava cviků Vítězného dechu je koncipována tak, aby vedla k co nejefektivnějšímu využití kapacity plic. Během cvičení Vítězného dechu tak dochází k systematickému naplňování všech buněk kyslíkem, a to i v částech těla, které jsme do té doby nevědomě zanedbávali. V relativně krátké době se díky cvičení naše buňky zbavují nastřádaných nečistot, obnovují se a omlazují. Prostřednictvím Vítězného dechu zklidňujeme a posilujeme tělo, řeč a myšlenky.  Tělo a mysl se dostávají do původního stavu čistoty, pro který je charakteristická nepřítomnost myšlenek, emocí a nemocí.

Vítězný dech představuje jedinečnou soustavu dechových cviků, které umožňují z těla uvolnit potlačované emoční bloky a přítomné napětí. Cvičením očišťujeme organismus, udržujeme a navracíme psychické i fyzické zdraví. Tělo, mysl a duch se harmonizují, zažíváme vnitřní klid.

Abyste se naučili techniku Vítězného dechu, je potřeba absolvovat Základní seminář. 

Lektoři

Gantulga Ganjuur

Gana se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství.
Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Gana má spoustu učitelů, nicméně za svou největší učitelku považuje svou maminku.
Do Čech Gana přijela studovat vysokou školu (Mgr.), kterou zde
i dokončila. Poté se nějaký čas věnovala podnikání (Moira)
a souběžně s tím učila lidi dechovým cvikům. Gana do Čech přinesla učení, které po dlouhá staletí představovalo tajné nauky Lámů, a rozhodla se jej předávat zdejším žákům pod názvem „Vítězný dech“.
Gana své žáky učí vnímat a chápat význam dechu a předává dechové techniky, skrze které lidé dokáží léčit sama sebe.
Vede pravidelné semináře v mnoha městech a její studenti se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. Gana je také iniciátorkou vybudování meditačního centra Očir, které se v současné době připravuje.

František Bartoš

Vystudoval sociologii se specializací na psychologii osobnosti (PhDr., Ph.D.). Jeho život nicméně postupně změnil svůj směr a v současné době se věnuje výhradně praktikování a učení Vítězného dechu, meditace a východní medicíny (shiatsu).  Praktikování dechových cviků a meditací se věnuje přes deset let. Jeho hlavním učitelem je od začátku Gantulga Ganjuur. Díky ní měl možnost od začátku přijímat učení přímo a ve velmi těsné blízkosti původního-asijského učitele.  Právě fyzická blízkost učitele mu umožnila proniknout do východního učení v jeho ryzí podobě a nechala ho poznat skutečný význam duchovní praxe v každodenním životě. Gantulga Ganjuur začala postupem času připravovat Františka na roli učitele. Pod jejím vedením musel podstupovat a stále ještě podstupuje mnoho nelehkých úkolů a zkoušek. Díky evropskému vzdělání a vedení asijského učitele propojuje František znalosti západní kultury a filozofie s filozofií a praxí východu. Paralelní život v těchto „dvou světech“ mu umožňuje nalézat mosty mezi těmito dvěma přístupy a nacházet hlubokou esenci, která překračuje jednotlivé kultury a tradice. Získané znalosti a zkušenosti se snaží předávat dál. Souběžně s Vítězným dechem učí a praktikuje i shiatsu – manuální techniku východní medicíny, která využívá tlak prstů a dlaní.

Dalibor Boháč

Dalibor už od raného dětství tušil, že ho jeho život postupně povede duchovním směrem. Jeho tušení se začalo naplňovat po dovršení 27mi let.  V té době se seznámil s shiatsu (s manuální technikou východní medicíny) a s Vítězným dechem. Gantulga Ganjuur společně s Františkem Bartošem jej společně přímo uvedli do praxe dechových technik a umění východní medicíny. 

Dalibor dokázal do obou technik proniknout velmi rychle, což nutně vedlo k tomu, že se začal velmi zásadně proměňovat jeho život.  Ve velmi krátkém čase absolvoval ze strany Gantulgy Ganjuur, tak i Františka Bartoše, mnoho zkoušek. V současné době se věnuje výhradně praktikování a učení Vítězného dechu a shiatsu. Věnuje se také studiu jógy jógové terapie na FTVS.