Nováčci

Začínáme s Vítězným dechem a s meditacemi

V následujících řádcích se dozvíte, proč je dech ten nejcennější dar, který jsme v tomto životě získali. Dozvíte se také, jak s ním lze pracovat a co to je technika Vítězného dechu. Představíme Vám Základní seminář, kde se tuto techniku můžete naučit a dozvíte se i něco o Ganutlze Ganjuur, která tuto techniku v Čechách učí. Začneme se seznamovat i s technikou meditace.

Základní seminář pro dospělé

Abyste se naučili techniku Vítězného dechu, je potřeba absolvovat Základní seminář. Díky metodě „Vítězný dech“ se můžete naučit uvést do harmonie své tělo, mysl a dech a tím sami sobě pomoci k dobrému zdraví. Na závěr se naučíte domácí variantu sestavy, kterou můžete praktikovat sami. Při pravidelném praktikování vám tato metoda může pomoci výrazně zlepšit vaše fyzické, či psychické potíže.

Seminář je vhodný pro kohokoliv, kdo dovršil 15 let věku a chce na sobě pracovat. Kontraindikací je pouze období těhotenství a kojení, v tomto případě se semináře zúčastnit NELZE. Pokud trpíte nějakou fyzickou či psychickou nemocí, semináře se zúčastnit můžete, pouze na začátku semináři sdělte lektorovi své obtíže.

Na semináři se učí čtyři techniky: Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů. Jedná se o cvičení, která se provozují nepřetržitě od pradávných dob. V kurzu se naučíte i domácí variantu sestavy pro každodenní praxi. V Základním semináři se rovněž zabýváme porozuměním významu těla, dechu, paměti a rozumu. Učíme se cestě jak poznat naše skutečné Já a jak jej odlišit od jeho falešného ekvivalentu – Ega. Osvojíme si i dovednosti, které nám pomohou s nadhledem řešit každodenní životní situace. Součástí semináře je i cvičení jógy a provádění meditace. Učení Vítězného dechu není spojeno s žádným náboženstvím a v semináři ani nikdo žádné náboženství nepropaguje.

Konkrétní přínosy cvičení Vítězného dechu

 • Pročištění organizmu, zlepšení zdravotního stavu
 • Zvýšení imunity, prevence onemocnění
 • Více energie, větší fyzický i psychický výkon
 • Projasnění vědomí a mysli
 • Zlepšení rozumových a vyjadřovacích schopností
 • Zlepšení schopnosti vnímat věci v širších souvislostech
 • Cesta k poznání sebe sama
 • Zvýšení sebevědomí
 • Zlepšení vztahu k partnerovi, rodině, ke kolegům v práci
 • Zvětšení schopnosti prožívat radost ze života
 • Lepší zvládání emocí, především hněvu a stresu
 • Zmírnění depresí, úzkosti

Co s sebou?

Pohodlné oblečení, podložku na cvičení, lehkou přikrývku, pití – nejlépe neperlivou vodu, papírové kapesníčky (může se vám spustit rýma) a chuť pracovat na sobě 🙂 Cvičíme v ponožkách.

Cena semináře: 4490 Kč

Organizační informace

Seminář je čtyřdenní (nejčastěji pondělí – čtvrtek) a probíhá od 18:00 do 21:00 (Praha) nebo do 17:00 do 20:00 (ostatní města). Semináře se účastní většinou cca 15 osob (maximálně 25 lidí). Lektorka se účastníkům věnuje individuálně, ale pracuje i s celou skupinou. Předchozí zkušenosti s jógou či dechovým cvičením nejsou zapotřebí. Absolvování základního semináře je nutnou podmínkou pro účast na dalších kurzech Vítězného dechu (vyjma večerních meditací).

UPOZORNĚNÍ: Pokud se rozhodnete seminář absolvovat, je nutné zúčastnit se všech čtyř dnů. Jednotlivé dny na sebe mají návaznost, pokud některou lekci vynecháte, není možné v semináři pokračovat.


Warning: Undefined array key "webform_id" in /data/web/virtuals/314353/virtual/www/domains/viteznydech.com/wp-content/plugins/smartemailing/src/Widgets/WidgetWebform.php on line 26